Nieuwe leiders experimenteren met relationele nabijheid, op afstand

Dat het een tijd is van stoppen en heropstarten, van proberen en reflecteren dat is de afgelopen weken al meermaals aan bod gekomen. Dit artikel is dan ook één aspect in een reeks rond “Terug- en vooruitblik op remote en hybride werken.”

We zetten dit op vanuit het geloof dat het nu meer dan ooit belangrijk is om stil te staan bij onze gewoontes. Want straks als we terug samen naar de werkplek kunnen dan zullen onze oude gewoontes niet allemaal meer gangbaar zijn. Want we komen anders uit een cultuurshock dan we er in gaan daar zijn antropologen het eens over. Dus zij die vandaag de tijd nemen om hier oog voor te hebben en te experimenteren zullen een vlottere herstart kennen dan anderen. Daar ben ik van overtuigd.

Met deze blokreeks willen we alvast inzichten, tips en concrete oplossingen aanreiken om mee aan de slag te gaan. Elke week behandelen we één van onderstaande fundamenten om jouw organisatie optimaal voor te bereiden op het nieuwe werken.

Et voilà… Vandaag wil ik jullie meenemen in het 3de fundament: de aanscherping van de leiderschapsvisie.

Fundament 3: aanscherping van de leiderschapsvisie

1/ Revolutie voor meer flow

Dat er een “human revolution” aan de gang is, is al langer zichtbaar maar Corona heeft ons alle met de neus op de feiten gedrukt. Het was gewoon niet meer mogelijk om de leiderschapsstijl van voordien aan te houden. Dat heeft velen “gedwongen” om het anders aan te pakken. Experts zijn het alvast over eens er is een nieuwe leiderschapsstijl nodig, één die meer inzet op de kracht van mensen.

“Now, we need to it from a distance, virtually, in a very uncertain crisis and in a workplace that might completely change. It might be that the traditional leadership styles that have been successful in the past, no longer work” – Fréderic Anseel “De huidige ontwikkelingen grijpen steeds meer terug op de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en zichzelf aan te sturen. Het is niet meer realistisch (of rendabel) om mensen continu aan te sturen. Organisaties worden hierdoor log, langzaam en hiërarchie werkt steeds meer de innovaties en klantgericht tegen” – Steven Van Belleghem

Hun teams inspireren voor meer flow. Flow is voor ons een state-of-mind waar mensen meest betrokken, gedreven en gefocust zijn. Het gaat samen met een stroom aan energie. Maar het gaat over wendbaar zijn aan de steeds sneller veranderende contexten. En dat alles doe je niet door ego noch door pure cijfers. Nee dat doe je door jezelf als leider te laten zien, door écht te zijn. En bovendien mensen veranderen niet door cijfers, door een powerpoint. Nee mensen veranderen door het gevoel dat je hen geeft. En daar zit toch nog een wereld van verschil, plaats voor “hernieuwing”.

“To be successful, all organizations will need not only different leaders, but also a whole new style of leadership” I think we need to turn our traditional thinking about leadership on its head. We can no longer afford to rely on heroic leaders who are inveterate risk-takers, from whom we want confident certainties to allay our anxieties, and whom we place on pedestals far above the rest of us (think quintessential wartime Winston Churchill). Instead, what we need today are anti-Churchillian leaders — leaders who admit to their limitations, are open about challenges, and reduce the distance between them and us. In short, we need our leaders to “be real,”

El- Erian Mohamed – President Cambridge Univeristy

2/ Het hart binnenlaten als leider

We haalden het hierboven al aan de kracht van mensen naar boven halen en het belang van echtheid. Voor mij gaat het eigenlijk over een nieuwe hart-hard balans bijstellen. Dus in welke mate durf jij jezelf als leiders ook écht te laten zien, als mens?

Bij de oprichting van Flowspire in 2019 hebben we gekozen om een “hart” in het logo op te nemen.

En daar is niks fluffy aan wel veel lef om dIt in de bedrijfswereld zichtbaar te maken. Want het heeft wel degelijk een plek op de werkvloer het is tegelijk ook de sleutel naar een hoger engagement. Aan de marketeers onder ons eentje van Seth Godin

Wat ik hier zo mooi vind is dat hij het kwetsbare van ons allen naar voor brengt. Dat het gaat over méér dan ratio méér dan logica. Het gaat ook over het menselijke, het emotionele.

En opnieuw… “hart” zet aan tot verandering, “hard” niet. Het gaat erom om te connecteren met het hart van de medewerkers en dat van de organisatie. Daar de brug tussen te slaan. Eerder dan te kiezen voor een harde aanpak en 100% focus op feiten. Samengevat in 1 zin luidt dat als volgt:

What comes from the heart,
goes to the heart.

Samuel Taylor Coleridge

En fysiologisch is daar ook een verklaring voor want wist je dat in de discipline hartcoherentie bewezen is dat informatie binnen komt via receptoren in het hart. Dit kan je uitgebreid lezen in het boek “Blijven ademen.” door Katrien Geeraerts. Een aanrader voor leiders die de vanuit zichzelf willen vertrekken om meer vanuit het “hart” te leiden. Wij hebben onze expertise ondertussen ook gebun deld in leiderschapstransformatie trajecten voor organisaties, meer weten? Contacteer ons.

3/ Helderheid boven kennis

Maar laat ons terug naar het evenwicht komen. Naar de “hard-zijde” die gaat voor mij over helderheid boven alles. Duidelijke doelen, duidelijke afspraken, inzichtelijk maken van resultaten. Dit opvolgen en bespreekbaar maken.

Hier zien we dat de grote jaarlijkse doelen, de meer holistische, plaats gemaakt hebben voor meer concrete en korte termijn doelen. Dit maakt het voor mensen meer behapbaar en geeft een groter gevoel van vooruitgang en voldoening. Hoe pakken jullie dat aan?

Bij Duke&Grace hebben ze die hard-hart balans alvast goed begrepen. Afgelopen jaar had ik – samen met Camille Meert – het genoegen om met Mieke Van Alphen te praten over het structureel verankeren van engagement in de organisatie en ik ben alvast fan van hun aanpak. Zij maken die balans tussen hoofd en hart ook heel expliciet niet enkel op hun website maar ook in hun DNA.

4/ Vertrouwen boven controle

Die hart-hard balans in evenwicht krijgen is van groot belang voor vertrouwen. Dat bouw je op door échte gesprekken, door te luisteren en door te doen wat je zegt. Door aan de slag te gaan met wat uit die gesprekken komt. Aloude wijsheid denk ik dan maar geen evidentie op de (virtuele) werkvloer.

Nog te vaak wordt gedacht dat gezellige momenten bouwen, betekent dat je aan vertrouwen bouwt. Maar ook hier ontsnappen we er niet aan het het menselijke, het hart enerzijds en helderheid anderzijds.

Maar hoe breng je het dan naar die (virtuele) werkvloer? Efficiënter zijn we veelal wel geworden via al die teams en zoom vergaderingen. Maar hoe doen we dat dan om de mens achter het werk niet te vergeten? Wel daar geven wij ook inspiratiesessie over. En tijdens die sessies is één van de voorbeelden het aangaan van check-ins en dan niet zomaar eentje tussendoor maar bewust werk uit die gesprekken houden. Momenten waar we mekaar als mens vragen kunnen stellen als deze: “Wat mis je?” “Wat hoop je?” “Wat heb je geleerd tot nu toe?”

Zonet hoorde ik nog een lead aangeven dat 99% van de calls en interacties 100% gefocust zijn op werk.. Bij deze een oproep om ook te verbinden met de mens achter het werk. Dat werkt verbindend. Het gaat over het inbouwen van momenten waar we luisteren. Echt luisteren. Dat doen we veel te weinig en daar schuilt magie in.

Bij de aanvang van corona was dit voor veel leiders balanceren. Waar vroeger de stijl van “management by walking around” gekozen werd of het overtuiging “If I can see them, I can control them.”  

Je kunt op afstand niet goed meer zien hoe het met iemand gaat en ook niet wie er hard werkt en wie niet. Het gaat over vertrouwen en focus op het resultaat. En toch is nog geen evidentie bij veel bedrijven. Want zoals Frederik Anseel beschrijft is er op dit moment ook een wildgroei aan ‘surveillance software’ aan de gang.

We zien al een wildgroei aan ‘surveillance software’. Mensen moeten ’s morgens online inchecken, hun status op Teams wordt in het oog gehouden. Dinosaurusbedrijven zijn op zoek naar software om het aantal actieve werkuren van thuiswerkers te monitoren. Het is terug naar af: een prikklok op virtuele wijze. Niet doen. Resultaten, niet tijd, zijn wat telt.

Frederik Anseel – De tijd

5/ Energie en wendbaarheid als gedeelde verantwoordelijkheid

In turbulente contexten als deze worden we allen van het ene gemoed in het andere geslingerd, denk maar aan het filmpje van Jitske Kramers waar we het in de eerste blog over hadden. Dat maakt het cruciaal om als leider oog te hebben voor de energie en wendbaarheid van jouw medewerkers/teams. Bij lego zetten ze dit zelfs in als een leiderschapsprincipe.

The LEGO Group has defined the goal to “Energize Everyone, Every Day” as a central leadership principle.

Tijdens een voka sessie vertelt Elke van Hoof dat het niveau van toxische stress op individueel niveau bij de Belgische actieve populaties (18-65 jaar) in mei 2020 van 14% naar 25% gestegen is. Hoge toxische stress impliceert een hoger risico voor langdurige ziekte en burn-out. En ook vandaag hoor je bij veel organisaties dat de werkdruk hoog is. En dat zijn ook momenten om als leider oog te hebben voor de context van de medewerkers. Want het is geen evidentie dat medewerkers er steeds in volle energie en veerkracht staan.

Inzetten op energie en wendbaarheid is niet iets dat je alleen van medewerkers kan verwachten het is een gedeelde verantwoordelijkheid! Dat is iets wat ik sinds de opstart van Flowspire ook luidkeels verkondig. Het is aan bedrijven om actief hun cultuur in handen te nemen en leiders hierin richting te geven. Pas dan kom je tot energieke, wendbare en flowrijke omgevingen.

Als er een positieve kanttekening is bij het corona verhaal is het wel dat bedrijven dit nog meer zijn gaan beseffen, lijkt mij. Ze kiezen vandaag meer dan ooit voor ondersteuning van hun medewerkers om hun energie en veerkracht hoog te houden in deze turbulente tijden. Maar ook leiders moeten hier zelf in de spiegel kijken en hun eigen energie verzorgen.

Zo hebben we voor Toneelhuis een inspiratiesessie opgezet met concrete inzichten om energie en veerkracht hoog te houden in deze turbulente tijden. Enerzijds wetenschappelijke inzichten en anderzijds hele praktische tips alles in een dynamisch verhaal gebracht. Interesse? Schrijf ons aan.

Inspiratiesessie welzijn en veerkracht voor Toneelhuis door Flowspire.
Hier meer referenties.

6/ Relationeel nabij, op afstand

Veelal denken we dat meest verbindend kunnen zijn als we ook fysiek bij elkaar zijn. Maar wist je dat in onze projectwerking zelfs naar voor kwam dat medewerkers zich hetzelfde tot zelfs meer verbonden voelen in deze context!!

Jaja vooral leidinggevenden waren hierdoor verast. Maar het bevestigt mijn kijk op de zaak dat het voornamelijk over de soort van communicatie en de juiste hart-hard balans eerder dan het medium.

Het gaat veelal over bewust de tijd nemen om te luisteren en oog hebben voor de relationele verbinding. Veel eerder dan exact fysiek naast elkaar zitten..

We hebben ons alvast ondergedompeld in het thema en zo heb ik afgelopen weken ingezet op inspiratiesessie voor Napoleon Games over leidinggeven op afstand. Dankjewel Frédéric Pellissier. Maar ook bij Voka zijn we langs geweest. Interesse? Schrijf ons aan.

Inspiratiesessie Cohesie in remote werken aan de leiders van Napoleon Games
door Flowspire. Hier meer referenties.

7/ In de praktijk?

Dus, wil jij jouw leidinggevenden inspireren hoe ze hun leiderschapsstijl kunnen aanpassen aan de nieuwe context? Hoe ze dichtbij kunnen staan van op afstand nu en in de hybride toekomst. Contacteer ons voor inspiratiesessies, workshops en advies.

Daarnaast reiken wij ook een groeitraject aan voor organisaties om structureel te bouwen aan meer cohesie op de werkvloer. Hier vind je daar meer over. Dit is een traject dat we in samenwerking met Dinobusters opgezet hebben en waar organisaties als Otary reeds van geproefd hebben.

Morgen neem ik jullie graag mee in het 4de en laatste fundament, zijnde engagement verankeren in de organisatie.

Van harte,

Julie Heyvaert

Bezieler – Flowspire