Terugblik en vooruitblik: van remote naar hybride werk.

Benut de kracht van reflectie en “just imagine”

2020 afsluiten en 2021 opstarten, dat is is voor mij een moment om stil te staan bij wat me inwendig écht toelacht. Tijd nemen om stil te staan bij de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Het is een tijdblok inplannen om te graven naar wat ik écht belangrijk vind.

De afgelopen jaren ga ik veel bewuster om met dit soort reflectie momenten. Ik reserveer dan tijd zonder onderbrekingen én start letterlijk van een nieuw blad. Deze keer is het een fonkelnieuw boekje met de titel “just imagine”. Want blijven dromen daar schuilt kracht in. En het verleden heeft voor mij aangewezen dat we dat soms in de drukte vergeten.

Stoppen en heropstarten

2020, een vreemd én memorabel jaar waar stoppen en heropstarten een rode draad was. We werden van de ene lock-down naar de andere geslingerd. En dat heeft ons allemaal vroeg of laat uit ons normale doen geslagen. Na de zomer dachten we alsnog het kantoor terug meer te kunnen opzoeken maar in veel gevallen is thuiswerk ondertussen al wekenlang de norm. En het is nog niet gedaan zo blijkt.

Sommigen denken dat het na de krokusvakantie terug zal afvlakken. Waar anderen aangeven dat dit pas midden 2021 of zelfs midden 2022 het geval zal zijn. Kortom deze tijden vergen veel van ons en hoe langer hoe meer de zekerheid groeit dat er geen “back to normal” zal zijn.

Jitske Kramers, antropologe, schetst dit heel mooi in dit filmpje. Ze heeft het over het feit dat corona effectief voor een cultuur shock gezorgd heeft. Dat het onze morele toestand van het ene uiterste naar het andere heeft laten slingeren. Allemaal hebben we diverse fases doorlopen en iedereen ervaart dit op een andere wijze.

Wat volgens Jitske Kramer – antropologe – vast staat is het volgende:

Kortom, het beste dat medewerkers én organisaties momenteel kunnen doen is anticiperen op een nieuwe normaal. Dat gaat dus niet over wachten tot wanneer we terug allemaal onze oude gewoontes kunnen opnemen. Nee, het gaat over het experimenteren met nieuwe gewoontes en daarover in gesprek blijven met elkaar. De vinger aan de pols houden en zo anticiperen om die terugkeerschok tot een minimum te herleiden.

Hieronder wil ik jullie alvast meenemen in de experimenten die ik als individu opgezet heb de afgelopen maanden alsook de ervaring en kennis die ik opgedaan heb op vlak van organisaties. Dit laatste heb ik gegroepeerd in 4 fundamenten die ik graag met je deel en waar ik de komende dagen op terug kom. Maar eerst dus stoppen, reflecteren en heropstarten als …

… als individu

1. Durven dromen

Heropstarten, of starten met een wit blad waar ik het zonet over had, dat is iets wat ik al een aantal keer gedaan heb zelfs met mijn kindjes. Hierbij een afbeelding van afgelopen vakantie. Samen deden we een oefening om onze dromen concreter te maken en zelfs te tekenen. Als dit jou toch wat zweetdruppels bezorgt dan kan ik je doorverwijzen naar dit filmpje. Dat geeft een mooie aanzet tot tekenen van dromen.

Mijn dochters hebben dit alvast ter harte genomen. En het resultaat is ultra verbindend want hoe heerlijk is het om mekaars dromen te zien en dan ook écht te horen vertellen… We hebben ze zelfs laten pitchen tijdens een familie apero moment 🙂

Samen reflecteren ten huize Heyvaert – Van Tomme

Dat we dit volgend jaar terug doen, da’s een feit. Een ritueel zeg maar. Straks meer daarover. 😉

2. Tools testen

Nu eerst over nieuwe tools verkennen. Want ja er zijn online al heel veel mogelijkheden om allerlei soorten interacties een andere dynamiek te geven.

Verfrissend vond ik het om naast de standaard teams, zoom en hangout ook echt andere tools te testen waar je samen post-its kan plakken, waar artificiële intelligentie de woorden in de chat volgt en ordent en waar je polls en de resultaten daarvan stante pede kan integreren in discussies. Hieronder een greep uit tools die ik het afgelopen jaar getest heb.

3. Een gezonde mix: zitten – wandelen – recht staan

Ja die foto met headset die staat voor mijn wandelmeetings. Want ook het aloude telefonisch contact is nog steeds relevant. Niet elke meeting vergt het mekaar kunnen zien via het scherm. Zo zet ik ook actief wandelmeetings op. Dat is voor mij een ideale manier om het lange zittend werk binnen de perken te houden.

En die wandelmeetings wissel ik bewust af met mindful walks. Dat zijn wandelingen waar ik er bewust voor kies om aan niets te denken. Om de natuur te beleven en mijn zintuigen de vrije loop te laten. Te kiezen om alle geluiden die er zijn waar te nemen of bloemen en patronen te zien. En bewust te ademen of de zon op mijn gezicht te voelen.

En zo zag ik vorige week op knuffeldag dit mooie hart op de grond in een plas…

4. Sleutelen aan inhoud en infrastructuur

Naast het wandelen kies ik er ook voor om zittende vergaderingen af te wisselen met rechtstaan. Want het is oh zo belangrijk om systematisch eens recht te staan. Eigenlijk zouden we elke 45 minuten moeten recht staan al was het maar 1 minuut. Hier heb ik jullie vorig jaar al kort over willen inspireren in dit filmpje.

En om dat mogelijk te maken heeft mijn bureau afgelopen jaar een aantal transformatie doorstaan. De ene constructie al meer duurzaam dan de andere. En ja zo zie je maar dat kinderstoeltjes, wereldkaarten … bij ons ook een tweede doel gehad hebben de afgelopen maanden als ik kies voor rechtstaand vergaderen / faciliteren. 😉

Workshop faciliteren in opdracht voor Telenet – hoe kunnen we engagement verankeren.

Dit beeld is genomen tijdens een workshop voor Telenet en meer specifiek, hun people engagement team. We hebben er ingezoomd op aspecten uit de engagement strategie die ze wensen te stoppen, behouden of starten. Alles om structureel meer in te kunnen zetten op engagement.

Ook dit zijn momenten van transformatie wat betreft inhoud en opzet van interacties. Want het opzet dat je offline gebruikt in workshops is in geen geval één op één kopieerbaar naar een digitale setting. Eén van mijn conclusies is hier alvast dat wat offline een dag workshop zou zijn, kap je online best op in diverse sessies op verschillende dagen.

Wat is jouw learning hier? Deel in de chat.

En naast het experimenteren met rechtopstaande meetings en inhoud gaat het ook over spelen met beeld en geluid. Zo gaat virtueel verbinden met elkaar beter als grauwe schaduw weggewerkt wordt door de juiste belichting

En als we kiezen voor een externe microfoon naast de ingebouwde in onze laptop. Nu staat nog een camera op het programma… Want ja als je inzet op spreker over cohesie in remote werk dan is het ook belangrijk om zelf zo verbindend mogelijk op te treden…

5. Bewust kiezen voor (nieuwe) rituelen

Kortom dit alles gaat over het zoeken naar nieuwe gewoontes. Dingen die we eerder deden zonder na te denken, worden nu in vraag gesteld. Dat is best pittig en kost heel wat energie. En er schuilt ook een kans in want de kans nemen om nieuwe gewoontes te installeren kan ook écht krachtig zijn. Kleine dingen consistent herhalen daar schuilt magie in. James Clear beschrijft ze daarom in zijn boek als “atomic habits”.

Sta er even bij stil, zet jij gewoontes bewust in? Welke nieuwe rituelen heb je afgelopen jaar benut? Welke neem je mee naar 2021? Rituelen is iets waar ik persoonlijk ook heel sterk op inzet en zo deelde ik in december dit filmpje met een greep uit mijn rituelen uit 2020.

Zo heb ik alvast de kracht ontdekt van presenteren op blote voeten. Het is perfect om er ook écht te kunnen staan. Benieuwd hoe ik dat ritueel ga vastnemen als we terug in real life mogen inspireren 🙂

Voor zij die bij de lavendel fronsen, wel ja scrol even naar omhoog naar de bureau opstelling rechtstaand vergaderen voor Telenet daar zie je het flesje “bio lavel” staan. De geur van lavendel laat me focussen op mijn zintuigen en brengt me volledig in het moment, dag zenuw ;-).

Tot zover een greep uit mijn rituelen het is geen eindige lijst en het is onderhevig aan continue loop van bewust stoppen – reflecteren en herstarten. Want in turbulente contexten als deze waar onze gedrag fors beïnvloed wordt is het aloude spreekwoord van Charles Darwin meer dan ooit actueel. Dat het niet die sterkste, noch de slimste zijn de overleven maar wel zij die zich best kunnen aanpassen aan verandering. Dus bij deze hoe ga jij om met deze veranderingen. Hoe wendbaar stel jij jou op? Hoe wendbaar is jouw team? Is jouw organisatie? …

… als organisatie

Krachtige rituelen vind je ook op niveau van organisaties. Het zijn gewoonten, manieren van omgaan met elkaar, van communiceren… Die zaken zijn vandaag belangrijker dan ooit. En wat offline goed werkte doet dat niet per se digitaal. Dus het gaat hier ook over bewust stoppen en heropstarten.

 • Waar hebben jullie de afgelopen tijd mee geëxperimenteerd?
 • Welke nieuwe gewoontes kunnen jullie nu installeren? 
 • Wat starten ?
 • Wat behouden?
 • En wat stop je best onmiddellijk?

Wat kan je nu al doen om je voor te bereiden op de terugkeer? Want wij geloven dat je zo een terugkeershock kan minimaliseren. Voor die cultuurshock verwijs ik naar het filmpje van Jitske Kramers waar ik het in de introductie al over had.

Als ik terugblik op de vele analyses en het voortschrijdend inzicht uit projecten de afgelopen maanden, komen er voor mij 4 fundamenten naar voor die van belang zijn om straks het beste uit hybride werken te kunnen halen.

Hieronder geef ik de fundamenten kort weer met een aantal uitdagingen. De komende weken ga ik hier graag dieper op in.

Fundament 1: een kader voor hybride werk

 • Wat kan je als organisatie doen om nu remote en straks hybride werken aan te vliegen?
 • Wat is een werkbaar kader voor jullie context?
 • Welke flexibiliteit bouw je hier in?
 • In welke mate betrek je medewerkers in de vorming van dat kader?

Lees er hier meer over.

Fundament 2: inzetten op de organisatiecultuur

 • Hoe blijven jullie de waarden in de organisatie onder de aandacht brengen in een context waar het gros van de medewerkers vanuit hun thuiskantoor actief zijn?
 • Is de vertaalslag van de waarden naar gedrag helder voor de medewerkers?
 • Welke waarden worden vandaag in corona tijden net beter of veel minder goed geleefd?
 • Hoe neem je nieuwkomers mee in de organisatiecultuur?

Lees er hier meer over.

Fundament 3: leiderschapsvisie herzien

 • Hoe kan je jouw leiders ondersteunen in huidige remote context?
 • Welke duurzame veranderingen zijn een meerwaarde om mee te nemen naar hybride werken?

Lees er hier meer over.

Fundament 4: engagement verankeren

 • Hoe hou je als organisatie de verbinding met jouw mensen warm?
 • Hoe zorg je ervoor dat ze zich verbonden blijven voelen niet enkel met hun directe leidinggevende en collega’s maar ook met de bredere organisatie?
 • Wat zijn initiatieven om te bouwen aan engagement vanop afstand.

De komende dagen neem ik jullie graag mee in deze fundamenten.

Van harte,

Julie Heyvaert

Bezieler Flowspire