Flow is de state-of-mind waar mensen meest betrokken, gedreven én gefocust zijn. Bevlogenheid is de Nederlandse vertaling hiervoor. We gaan dan helemaal op in wat we aan het doen zijn, alsof een krachtige energetische stroom ons voort stuwt. Wist je dat onderzoek aangeeft dat we gemiddeld slechts 5% van onze tijd in flow doorbrengen?
Als je in flow zit dan …
 1. lijkt de tijd zowel snel als langzaam te gaan. Een tenniswedstrijd van twee uur lijkt tien minuten te duren. Maar bij het terugslaan van die snoeiharde service ervaar je dat de tijd vertraagd, alsof de bal in slow motion op je af komt.
 2. vergeet je jezelf
 3. ben je volledig in het moment. Je aandacht is niet gericht op het einddoel maar je gaat volledig op in de activiteit op dat moment. Je bent niet bezig met het winnen van de wedstrijd maar met het terugslaan van die ene bal.
 4. heb je een duidelijk doel. Hoewel je niet bewust bezig bent met het bereiken van het einddoel heb je wel degelijk een concreet doel in je achterhoofd dat de activiteit moet opleveren.
 5. ben je intrinsiek gemotiveerd. Je vindt de activiteit zelf leuk om te doen, dus niet alleen het eventuele resultaat.
 6. is er een evenwicht tussen je sterktes en de activiteit. Als een taak te moeilijk is ten opzichte van je vaardigheid, raak je gefrustreerd. Als hij te gemakkelijk is, raak je verveeld. Daartussenin – je ervaart voldoende maar geen overmatige uitdaging – ervaar je flow.
Duurzame werktevredenheid stimuleren op de werkvloer vergt meer dan een feestje, een pooltafel of een yoga sessie. Bijdragen aan iets wat groter is dan je eigen ‘ik’ is onontbeerlijk voor een bevredigend werkgevoel. Wanneer plezier, sterktes en betekenis samenkomen is er sprake van flow op de werkvloer.
De intensiteit van de energie verschilt van bedrijf tot bedrijf; sommige organisaties hebben een sterke collectieve kracht, anderen hebben dit veel minder.

Bedrijven met een hoog energiepeil hebben al hun medewerkers gemobiliseerd om samen te werken om grootse resultaten te realiseren.

Bedrijven met een laag energiepeil ontbreekt het aan dergelijke energie. Hun medewerkers voelen zich emotioneel ver verwijderd van de bedrijfsdoelstellingen of ervaren weinig spanning of hoop. Ze bevinden zich in een “slaaptoestand” en berusten op de status quo. Ze missen de vitaliteit en de ambitie om te verbeteren of iets nieuws of anders te willen bereiken. Je herkent ze aan het gebrek aan uitdaging, gemiste kansen, verspilling van talent, cynisme, frustratie en middelmatigheid als norm…
Pijnpunten op de huidige werkvloer
 1. 87% van de medewerkers is niet geëngageerd
 2. 65% van de medewerkers ervaart laag vertrouwen tussen medewerkers en leiders
 3. 50% van de medewerkers zou eigen  bedrijf niet aanraden als werkgever
 4. 62% van de medewerkers vind dat er niet naar hen geluisterd wordt
 5. 86% vindt dat ze niet ernstig genomen worden
 6. 40% vindt dat ze niet correct en onvoldoende worden ingelicht door het management
 7. 53% geeft aan het afgelopen jaar geen feedback te hebben gekregen van hun managers
 8. Slechts 41% bevestigen dat ze weten waar hun organisatie voor staat en wat hun onderscheidende kracht is in vergelijking met de concurrentie
Organisaties en leiders die erin slagen de positieve energie die in de cultuur en mensen opborrelt in te zetten voor verandering en deze energie de vrije loop te laten met het oog op verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen, bereiken betere resultaten. Het inzetten op duurzaam engagement geeft jou op die manier een beslissende voorsprong.
Flow stimuleren, is winst genereren.
 1. +28 tot 51% productiever
 2. +10% hogere klantentevredenheidscores
 3. +20% meer verkopen
 4. +21% meer winst
 5. +9% meer aandeelhouderswaarde
 6. Meer creativiteit
 7. Hogere retentie
 8. -40% minder fouten
 9. -41% minder afwezigheden
En vooral in turbulente tijden waar de ene verandering de andere opvolgt krijgt inezetten op employee engagement een extra dimensie. Het gaat er om een omgeving neer te zetten waar mensen niet het gevoel hebben dat ze alleen tegenover de verandering staan. Maar dat het wij ten opzichte van de veranderingen is. Dit zorgt voor éxtra vitaliteit, veekracht, wendbaarheid en dus ook resultaat.
Dit alles ligt aan de basis van onze passie om flow te stimuleren op de werkvloer: “find your flow, inspire others.” Dat draait erom om als organisatie, team en individu meer in te zetten op flow en anderen daarin te inspireren. Zo zetten we een échte beweging neer en behalen we een beter resultaat.

Zet jij de beweging
met ons in?