Flow is de state-of-mind waar mensen meest betrokken, gedreven én gefocust zijn. Bevlogenheid is de Nederlandse vertaling hiervoor. We gaan dan helemaal op in wat we aan het doen zijn, alsof een krachtige energetische stroom jou voort stuwt. Mihaly Csikszentmihalyi detecteerde de 6 kenmerken die we ervaren als we in flow zijn.
Duurzame werktevredenheid stimuleren op de werkvloer vergt meer dan een feestje, een pooltafel of een yoga sessie. Bijdragen aan iets wat groter is dan je eigen ‘ik’ is onontbeerlijk voor een bevredigend werkgevoel. Wanneer plezier, sterktes en betekenis samenkomen komt er flow op de werkvloer.
De intensiteit van de energie verschilt van bedrijf tot bedrijf; sommige organisaties hebben een sterke collectieve kracht, anderen hebben dit veel minder. Bedrijven met een hoog energiepeil hebben al hun medewerkers gemobiliseerd om samen te werken om grootse resultaten te realiseren.

Bedrijven met een laag energiepeil ontbreekt het aan dergelijke energie. Hun medewerkers voelen zich emotioneel ver verwijderd van de bedrijfsdoelstellingen of ervaren weinig spanning of hoop. Ze bevinden zich in een “slaaptoestand” en berusten op de status quo. Ze missen de vitaliteit en de ambitie om te verbeteren of iets nieuws of anders te willen bereiken. Je herkent ze aan het gebrek aan uitdaging, gemiste kansen, verspilling van talent, cynisme, frustratie en middelmatigheid als norm…

Organisaties en leiders die erin slagen de positieve energie die in de cultuur en mensen opborrelt in te zetten voor verandering en deze energie de vrije loop te laten met het oog op verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen, bereiken betere resultaten. Het inzetten op duurzaam engagement geeft jou op die manier een beslissende voorsprong.
En vooral in turbulente tijden waar de ene verandering de andere opvolgt krijgt inezetten op employee engagement een extra dimensie. Het gaat er om een omgeving neer te zetten waar mensen niet het gevoel hebben dat ze alleen tegenover de verandering staan. Maar dat het wij ten opzichte van de veranderingen is. Dit zorgt voor éxtra vitaliteit, veekracht, wendbaarheid en dus ook resultaat.
Dit alles ligt aan de basis van onze passie om flow te stimuleren op de werkvloer: “find your flow, inspire others.” Dat draait erom om als organisatie, team en individu meer in te zetten op flow en anderen daarin te inspireren. Zo zetten we een échte beweging neer en behalen we een beter resultaat.

Zet jij de beweging
met ons in?

Share and Enjoy !

0Shares
0 0