Training tot Employee Engagement Enabler

Wil je dit groeitraject zélf opstarten in jouw organisatie en zoek je houvast? Dan is dit trainingstraject beslist iets voor jou.

Een doe-het-zelf pakket ...

Tijdens een vijfdaags traject krijg je de tools en ondersteuning om een aangepast engagement plan uit te werken op maat van jouw organisatie. Je ontpopt je tot een Employee Engagement Enabler.

Hoe benut je de kracht van jouw mensen optimaal, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zich voor de volle 100 % kan geven voor jouw bedrijf?

In de huidige VOCA (Volatiel, Onzeker, Complex, Ambigu) context is het niet langer rendabel om mensen constant aan te sturen:

“De huidige ontwikkelingen grijpen steeds meer terug op de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en zichzelf aan te sturen. Het is niet meer realistisch (of rendabel) om mensen continu aan te sturen. Organisaties worden hierdoor log, langzaam en hiërarchie werkt steeds meer de innovaties en klantgerichtheid tegen.”

Daarom is het interessanter om medewerkers zélf aan het stuur te krijgen. Maar hoe realiseer je dit concreet? Hoe kunnen je mensen de doelen van je organisatie zodanig omarmen dat ze de beste versie van zichzelf geven? Dat leer je in dit traject.

Wat leer je?

Er komt wat theorie aan bod, maar we focussen vooral op praktijk.

Hoe zit jouw situatie in elkaar en hoe kan jij daar concreet mee verder?

Er komt theorie aan bod, maar we focussen vooral op praktijk. Hoe zit jouw situatie in elkaar en hoe kan jij daar concreet mee verder? We werken bewust in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers, zodat er zeker voldoende interactiviteit is.

We maken hierbij ook concreet welke de rollen die een Employee Engagement Enabler dient op te nemen: Engagement architect, Change facilitator, Trainer en Coach. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen maken we concreet hoe je dit kan opnemen in jouw rol. 

Deze vragen komen aan bod:

Deze opleiding is voor jou als je…

geprikkeld bent door engagement en dit wil toepassen in je organisatie. Deze profielen gingen je al voor: hr-coördinator, hr-manager, hr-director, learning & development manager, bedrijfsleiders maar ook leidinggevenden die in hun team FLOW willen stimuleren.

Een vijfdaags traject

De dagen zijn opgedeeld in momenten om te connecteren, slides, co-creatieve oefeningen en individueel ‘huiswerk’. 

 Hierna alvast een voorproefje van wat op het menu staat.

Tijdens het samenwerken, leer je van elkaar en krijg je ook concrete voorbeelden en technieken te zien die je kan inzetten in jouw context.

Dag 1
  • Keynote: wat is engagement en waarom is het belangrijk?
  • Workshop: sterktes en uitdagingen in ieders case zichtbaar maken, wat bestaat er al op vlak van engagement in jouw organisatie?
DAG 1
Dag 2
  • Keynote: hoe engagement stimuleren, welke parameters zijn daar belangrijk voor?
  • Workshop: samen in kaart brengen wat de maturiteit is op elk van die parameters voor jouw context.
DAG 2
Dag 3
  • Keynote: het stappenplan voor geïntegreerd engagementplan delen.
  • Workshop: jouw engagementbeleid pitchen voor jouw directie.
DAG 3
Dag 4
  • Keynote: hoe meten we engagement in onze context?
  • Workshop: jouw engagement business case brengen voor de andere deelnemers.
DAG 4
Dag 5
  • Externe business case
  • Intervisie: iedereen deelt zijn huidige business case en uitdagingen.
DAG 5

Aandacht voor natuur en gezondheid

We laten deze dagen fysiek doorgaan omdat we geloven dat aandacht en écht samen beleven helpt. Bovendien kiezen we voor unieke locaties als het gaat over natuur en gezonde maaltijden.

Cross-company Training

Wil jij deelnemen samen met verantwoordelijken uit andere organisaties/sectoren en leren van elkaar?

In-house
Training

Zoek je een in-house training met jouw leidinggevenden en/of het hr-team zodat jullie een ‘doe-het-zelf’ pakket aangereikt krijgen?

In-house
Training

Zoek je een in-house training met jouw leidinggevenden en/of het hr-team zodat jullie een ‘doe-het-zelf’ pakket aangereikt krijgen?

“Merci Julie. Apprendre à tes côtés m’a permis de grandir. Merci pour ton écoute, ta bienveillance, tes feed-back et tes conseils constructifs. Merci pour aussi pour le partage de théorie, d’exemples concrets, d’inspiring Business Cases! Je t’enverrai mon travail quand il sera plus abouti. Excellent week-end.”

Flowspire in actie

We leggen graag uit hoe onze trajecten voor meer engagement en bevlogenheid zorgen. Wat dit echter nog beter demonstreert, zijn beelden van ons in actie …