3 bouwstenen voor meer cohesie in remote teamwerken

Welke impact heeft deze (post) lock-down periode op jouw medewerkers? In welke mate voelen ze zich (nog) verbonden met de organisatie? Hoe sterk is hun “sense of belonging? Wat betekent dit eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? En vooral hoe kan je als organisatie aan de slag gaan om een sterkere verbinding neer te zetten tussen het hart van de medewerkers en de kern waar de organisatie voor staat? Veel vragen… Hierna delen we graag enkele van onze inzichten…

Emotionele verbinding maken

Daar zetten wij met Flowspire op in. Bij ons draait alles rond engagement. Dat gaat om een diepe emotionele verbinding tussen de mens en de doelen van de organisatie. Een connectie die verder gaat dan werktevredenheid. Een verbinding waardoor medewerkers ‘the extra mile gaan’ en zo performance groei genereren. Dit laatste werd in 2019 nogmaals bevestigd door in het “Global Happiness & well-being report” waar medewerkerstevredenheid resulteert in 31% meer klanttevredenheid, 20% meer medewerkersproductiviteit en 16% meer winstgevendheid. Eerder schreef ik ook al over de 7 positieve effecten van inzetten op employee engagement.

Mensen hebben een diepe drang naar “belonging” ergens bij willen horen die groter is dan zichzelf. Simon Sinek heeft het over onze natuurlijke drang om tribes te vormen. Ook Yuval Noah Harari benoemt ons sociale karakter en de mogelijkheid tot samenwerken en verbinden als onze grootste menselijke kracht. Ten tijde van corona waren wij bij Flowspire dan ook verbaast te zien dat her en der gesproken werd over social distancing waar het an-sich over physical distancing. Want het wil niet zeggen omdat we mekaar niet fysiek mogen zien, we geen connectie kunnen maken met elkaar.

Nog vòòr corona publiceert Harvard in 2019 een artikel over sense of belonging op de werkvloer. 40% van de medewerkers meldt zich geïsoleerd te voelden van hun werk en de resultaten. Nu (post)corona zegt 75% van de medewerkers zich meer sociaal geïsoleerd te voelen, 57% voelt zich meer angstig en 53% zegt zich emotioneler uitgeput te voelen.

Gelukkig zijn veel organisaties hier actief mee aan de slag gegaan. Die trend lazen we ook ook in het Intuo rapport waar 5% meer ingezet is op bedrijfsalignering, 8% meer op feedback, 6% meer op erkenning en 2% meer op relatie met de manager.

Omdat dit onderwerp ons nauw aan het hart ligt delen we graag 3 van onze bouwblokken waarmee jullie als organisatie de emotionele verbinding kunnen versterken.

Bouwsteen 1: gedragen bestaansreden en waarden

Vooral in deze snel veranderende tijden is een gedragen bestaansreden van primordiaal belang in organisaties. Simon Sinek heeft het over “sense of cause” een gedeelde visie die alle medewerkers verbindt. Dat is de lijm in de organisatie.

In de militaire wereld wordt hier al lang onderzoek naar gedaan. Ze hebben het over de kracht van het ontastbare. Dat ontastbare gaat over: gedeelde waarden, vertrouwen, liefde, broeder- en zusterschap. Dat gaat over waarden gedreven organisaties die precies hierdoor het verschil maken bij hun medewerkers en in the end ook bij hun klanten. Want een heldere visie en gedeelde waarden verbindt mensen op een diepere manier.

Omdat ik rotsvast geloof in de kracht van een gedragen visie en gedeelde waarden school ik me momenteel bij met een Barrett Certificaat als Cultuur Transformatie Consultant. Weldra kan ik als gecertifieerd practitioner aan de slag om op de werkvloer waarden te detecteren en energieverlies te meten. Zo willen we jullie nog beter begeleiden en “het ontastbare”, tastbaar maken :-).

Bouwsteen 2: (veer)Krachtig en empatisch leiderschap

Leiders hebben een sleutelrol in dit verhaal en dit is nog belangrijker geworden in deze (post)corona dagen. Wij zien de nood aan 2-ledig leiderschap. 

Onder krachtig leiderschap verstaan we enerzijds veerkrachtig leiderschap. Veerkrachtige leiders zijn bedreven in triage en ondernemen onmiddellijk actie bij de meest dringende hiervan. Ze zijn instaat om problemen om te zetten in kansen die afgestemd zijn op een zakelijk doel. Ze begrijpen dat perfectie de vijand van goed kan zijn en kiezen voor vooruitgang. Ze zetten in op resultaten en houden met tools en metingen de vinger aan de pols.

Daarnaast ongeacht of een organisatie focus legt op prestaties of de wens heeft om een “people first strategie” neer te zetten. In beide gevallen is het primordiaal dat leiders zoeken naar manieren om elke medewerker te helpen, zich welkom en nodig te voelen, gewenst, gewaardeerd en dat ze een echte manier hebben om verbinding te maken en bij te dragen. Recent onderzoek van Deloitte benadrukt het toenemend belang van empathie in leiderschap.

Empathy is not connecting to an experience, it’s connecting to the emotions that underpin an experience.” Brené Brown

Hard voor resultaten – zacht voor de mens.“ Dat gaat over de balans tussen ‘in de schoenen van de medewerkers lopen’ en moeilijke beslissingen kunnen nemen om de financiën en prestaties van de organisatie te beschermen. Het gaat over een balans tussen authentiek, mensgericht leiderschap en een verantwoordelijk optreden.

Only 42% of employees strongly agree that leadership is effectively leading their organization through the crisis. Perceptyx 2020

Bouwsteen 3: authentieke momenten cultiveren

Enerzijds is het noodzakelijk om systematische updates te voorzien en anderzijds zijn wij sterke believer van het bespreekbaar maken van meer diepe topics als: energie bij de mens, bij de leider, in het team en in de organisatie. Voor dergelijke gesprekken een veilige omgeving creeëren is veel geld waard.

Eerder heb ik samen met Nancy in opdracht van Otary een traject uitgevoerd bij hun 60 medewerkers. Daarin hebben we ze in 5 sessies van telkens 1.5u meegenomen in topics als: energie management, productiviteit, cohesie en teamwerking. Deze sessies waren telkens uiterst interactief om zo iedereen aan het woord te laten en ook de meer verborgen topics bespreekbaar te maken. Er werd een veilige omgeving neergezet boordevol openheid. Eén van de zaken waar ze bij Otary positief gevolg aangegeven hebben is een call naar elkaar onderling als tussendoor een koek namen om dat moment even te delen en connectie te maken. Dat is ontstaan omdat iemand tijdens die sessies aangaf zich eenzaam te voelen.

Hoe authentieke momenten op jouw (digitale) werkvloer faciliteren? Hoe gaat dat precies in het werk?

Flowspire en Dinobusters hebben de handen in elkaar geslaan en hebben een digitaal traject op poten gezet om de sense of belonging bij jouw medewerkers te versterken. Want dat is heeft een directe impact op hun engagement en studies wijzen uit ook op de klanttevredenheid, performance en dus winstgevendheid van uw bedrijf. Wel je meer weten over onze aanpak, bekijk dan hier dit filmpje en schrijf ons aan. Eerder schreven we er ook al dit artikel over.

Warme groet,

Julie & Nancy

julie@flowspire.be