Duurzame en schaalbare cohesie: verbinding 2.0

Wij zijn rotsvast overtuigd van de kracht van verbonden organisaties. Organisaties waar er ingezet wordt om de brug te slaan tussen de kern van de organisaties en het hart van de medewerkers. Zo worden medewerkers extrinsiek én intrinsiek gemotiveerd en betrokken. De vraag is hoe bouw je die verbonden organisaties? Hoe maak je die brug? Hoe zorg je voor die lijm op een duurzame wijze. Meer nog wat is de meest schaalbare manier om dat aan te vatten?

Daarvoor steken wij – Tamara en Julie – graag de koppen bij elkaar.

Hierna blikken we alvast terug op een inspirerend Harvard artikel met als onze favoriete take-away: “square the circle” Daarin zit het antwoord vervat.

Hierna nemen we jullie graag mee in onze reflecties.

De shift van individu naar “het collectief”

De traditionele aanpak van een organisatieverandering is het opstellen van een veranderstrategie met doelstellingen, deze implementeren en vervolgens uitrollen. Het zogenaamde cascade systeem waar iedereen afzonderlijk in een bad gedompeld wordt. Het gaat over een meer lineaire aanpak waar mensen van A naar B gaan en waar het individu afzonderlijke beoordeeld/beloond worden voor de geleverde prestaties. Dat heeft eigenlijk nooit goed gewerkt. Dit artikel van HBR geeft inzicht in de wijze waarop High Performance (HP) teams een belangrijke rol spelen bij succesvolle organisatieverandering.

Het presteren van een team als geheel – niet van de afzonderlijke individuen –  is wat deze transformatie tot een succes maakt.

Kiezen voor diversiteit, doorzetten naar inclusie

Welke teams presteren nu het best? Wel, HP Teams blinken uit in diversiteit, waarbij elke medewerker als mens als geheel wordt gewaardeerd, en de verschillende perspectieven en vaardigheden bijdragen aan innovativiteit. En dat gaat vervolgens een stap verder. Medewerkers worden ook ‘geïncludeerd’. Om zo tot een hechte samenwerking te komen. Deze paradox, diversiteit smeden tot een krachtige samenwerking, is wat Greg Satell en Cathy Windschitl noemen, “Square the circle”

Het zijn niet die meest slimme enkelingen in een organisatie die het succes ervan maken of kraken. Nee het gaat juist over de samenhang en samenwerking. De cohesie.

Niet de afzonderlijke ‘best en brightest’ (war on talent) zijn bepalend voor het succes van een bedrijf, maar goed functionerende teams (high performance teams)

De visual van Franscesca Gino afgelopen maand verbeeldt dit mooi. 

De kracht van een waarde(n)gedreven kompas

Het gaat erom te aligneren rond de waarde die je als organisatie wil bieden, de impact die je wil maken op de wereld (purpose). En welke waarden zijn meest betekenisvol om dat te realiseren.

Een sterke cultuur van gemeenschappelijke waarden is de sleutel tot een HP team. Door de gemeenschappelijke waarden te identificeren en te verhelderen, en hierop de gewenste verandering voort te bouwen, fungeert dit als kompas voor elke medewerker.

Dat maakt het voor een bedrijf ook veel gemakkelijker om mensen met diverse achtergronden aan te trekken, maar die wel deze waarden al vanuit zichzelf ondersteunen.

Zo ontstaat verbinding 2.0: de brug tussen de kern van de organisatie en de harten van de medewerkers.

Voor organisaties is het balanceren tussen enerzijds voldoende diversiteit omarmen anderzijds die gemeenschappelijke deler, dat kompas bouwen om inclusie te bevorderen. En niet enkel bouwen. Ook voortdurend voeden in interne branding, in communicatie en in dagelijkse gewoontes.

Rollen voor de leiders van morgen

Eerder waren leiders vooral managers maar vandaag de dag is het key om naast de rol manager ook rol “inspirator”, “coach” én “ondernemer” te embedden in jouw dagelijkse rol.

Meer nog het gaat verder dan een bijsturing in rollen, meer dan ooit is het cruciaal dat leiders helder het gemeenschappelijk doel (purpose) en de gedragen waarden uitdragen. Want ook zonder iets te zeggen zijn ze hier dagelijks een rolmodel in!

Bedenk even:

  • Vertrekken jullie leiders vanuit een dergelijk kompas?
  • Wat is de purpose van jouw organisatie?
  • Welk impact wil je maken op de wereld?
  • Wat zijn jouw waarden?
  • Zijn ze gedragen?
  • Wat betekenen ze precies op niveau van gedrag?

Het is een uitdaging voor leidinggevenden om de cultuur van shared values (purpose) levendig te houden. 

Ga de dialoog aan met ons en schrijf je in voor het webinar

Het bouwen van zo’n kompas daar zetten wij graag onze schouders onder. Want wij geloven dat een helder kompas zorgt voor grotere verbinding met medewerkers én klanten.

Ben jij getriggerd door dit artikel en wil je met ons de dialoog aangaan? Wil je meer weten over de bouwblokken voor verbinding 2.0? Wil je inzicht krijgen hoe een kompas jou helpt om duurzaam en schaalbaar cohesie te verankeren? Wel, schrijf je hier in.

Tot binnenkort!

Mocht je ons nog niet kennen, hierna graag een introductie, Warme groet.

Wie wij zijn?

Tamara is van oorsprong Onderwijskundige, heeft de graad Master Management Consultant, en is gecertificeerd Loopbaancoach en Register Organisatiecoach.

Jarenlang is zij werkzaam geweest als consultant in de zakelijke dienstverlening. Hierdoor heeft zij veel ervaring opgedaan met uiteenlopende organisaties, van overheid tot verzekeringsmaatschappij. De combinatie van haar ICT-kennis, haar competenties als management consultant en haar beheersing van coachingsvaardigheden, maakt dat zij op alle niveaus gemakkelijk aansluiting vindt.  Het creëren van een sfeer van vertrouwen en respect staat daarbij centraal.

Muziek is de liefkozing voor haar ziel. Op haar 48ste is zij weer begonnen met pianoles. Dat blijkt niet alleen een muzikale reis te zijn, maar ook een inspirerende spiegel van haar zielenroerselen. Het houdt haar in balans.

Julie is Handelsingenieur (HUB 2006), met bijscholing brand management en communication (Vlerick 2011), Internationaal management (UAMS 2009), Veerkracht- en organisatie coaching (Better Minds at work 2019), The six batteries of change (Vlerick 2019) en Barrett Values Certified Consultant om organisaties aan de hand van een bottom-up meetinstrument te laten te evolueren naar een waarden gedreven organisatie (2020). 

Julie startte in 2006 haar carrière bij Dorsoo een KMO waar ze als rechterhand van de zaakvoerder snel evolueerde naar een leidinggevende rol en met een brede en pragmatische ervaring in internationale bedrijfsvoering: sales, marketing en hr. Daarna ging ze aan de slag bij Philips (2010) waar ze business development zowel als marketing management rollen innam. Zo evolueerde ze naar een rol als marketing en transformatie consultant bij Antenno (2015). Daar werkte ze rond externe, interne en employer branding uit voor bedrijven als Akzonobel, Solucious, Verstraete IML, Gemeente Boom …

Naast haar marketing en communicatie expertise kwam ze steeds meer en meer in contact met transformatie begeleiding en mensen meekrijgen in veranderingstrajecten. Ze gelooft heel sterk in een inside-out benadering waarin écht duurzame verandering vertrekt vanuit de leiders en vanuit de medewerkers. Zo is ze zich gaan specialiseren in individuele, team coaching en change management. 

In 2019 richtte ze dan haar eigen initiatief Flowspire (www.flowspire.be) op vanuit haar drive om te inspireren, empoweren en gidsen voor meer verbonden en betrokken organisaties. Doorheen haar +/-15 jaar ervaring als medewerker was de rode draad in haar analyses en reflecties steeds gericht op mensen meekrijgen, betrokken en verbonden houden. Veel organisaties claimen deze aspecten, maar er zijn veel gradaties zichtbaar op onze huidige werkvloeren. Binnen Flowspire ageert Julie als consultant, trainer/coach en ook als freelancer. Concrete uitdagingen waar zij zich op focust en waar groei pakketten voor ontwikkeld werden zijn: verbinding op de werkvloer stimuleren, engagement verankeren, een groeitraject om te evolueren naar het nieuwe werken en groeien naar een waardengedreven organisatie.