10 TIPS hoe je als werkgever inclusief samenwerken meer kan integreren

Inclusief werken is een veelbesproken thema. Hoe kan je dat als bedrijf meer inclusief samenwerken? In dat proces willen we jou op weg helpen en een aantal concrete tips aanreiken waarmee jij aan de slag kan om meer inclusief te worden.

Deze tips zijn bedoeld voor zaakvoerders, hr verantwoordelijken en leidinggevenden.

  1. Definieer waarom diversiteit en inclusie een belangrijk thema is voor jouw organisatie. En link dit aan jouw bedrijfsprioriteiten. Bewust kiezen is belangrijk voor het commitment en dus de resultaten. Hierbij een greep uit mogelijke redenen: betere besluitvorming, meer innovatie, sterker bedrijfsimago,  aantrekken van nieuw talent, betere retentie, hoger engagement, sterker samenhorigheidsgevoel, vertrouwen versterken, productiviteit verhogen, meerwaarde voor de klant een boost geven …
  2. Schrijf op maat van jouw organisatie een definitie voor inclusie uit. Wat betekent precies op jouw werkvloer? Welke aspecten wil jij dat medewerkers en dus ook nieuwe kandidaten, klanten en alle andere stakeholders ervaren in de samenwerking.
  3. Kies ervoor om die definitie ook te linken aan jouw bedrijfscultuur. Want inclusie kan geen los initiatief zijn. Het is een belangrijk deel van jouw cultuur. Wees daarbij scherp op jouw waarden. Niet enkel omwille van de woorden maar ook wat ze precies betekenen. Ook wat het niet is kan relevant zijn om te benoemen. Specifieer telkens op gedragsniveau voor medewerkers. En stimuleer teams tot het formuleren van acties om vanuit ieders rol hieraan bij te dragen.
  4. Wees bij de formulering van die definitie alert dat inclusie méér is dan diversiteit. Inclusie impliceert het werken met de verschillen. Dat gaat verder dan het bewustzijn van de verschillen an-sich. Het gaat over het betrekken van mensen, het insluiten en het werkelijk opnemen in de groep. Zodat iedereen kan floreren. Bovendien gaat het ook verder dan de louter zichtbare verschillen zoals: geslacht, nationaliteit, leeftijd… Het ook dieper zoals verschillen in karakter, expertise…
  5. Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van de diversiteit in een team of organisatie en niets doet aan het verbeteren van de inclusie, dan is de kans groot dat er meer conflicten komen en dat nieuw en ander talent weer uitstroomt. Omdat zij zich niet thuis voelen, niet gezien worden, hun kwaliteit niet 100% kunnen inzetten. Diversiteit brengt immers verschillen in opvattingen en werkstijl met zich mee.
  6. Het is niet omdat je de waarom beschreven hebt en dat je weet wat inclusie voor jou als bedrijf betekent, dat alle leiders in jouw organisatie zich hier ook van bewust zijn. Ga met de directieleden en leidinggevenden in dialoog. Co-creëer de waarom, de wat en zet aan tot het nemen van commitments.  En engageer de ambassadeurs in jouw organisatie in het verspreiden van de boodschap en eerste voorbeelden. Zo initieer je de beweging.
  7. Definieer samen wat inclusief leiderschap betekent. Ga in dialoog met het leiderschapsteam, durf veiligheid en kwetsbaarheid in te bouwen en co-creëer. Welke skills zijn te ontwikkelen bij leiders voor meer inclusief samenwerken. Waar zitten de uitdagingen voor jullie? Wat is het leiderschap vandaag en waar zit de kloof? Waar schuilt het potentieel om meer inclusief te worden. Mogelijke onderdelen binnen inclusie zijn de volgende: respect, integriteit, transparantie, ruimte om jezelf te zijn, eerlijkheid, geloofwaardigheid, evenwaardigheid … 
  8. Inclusie betekent niet dat alles mag en alles kan. Het betekent wél dat ieders mening telt, ongeacht de (hiërarchische) status en positie. Het wil ook niet zeggen dat het aan leiders is om iedereen zijn of haar zin te geven. Wél het stimuleren van de uitwisseling van verschillende perspectieven en daar zelf ook zo open mogelijk over zijn. Daar draait het om. Hoe maak ik moeilijke zaken bespreekbaar op een menselijke manier, vanuit het hart.
  9. Stap in de beleving van de medewerkers en kandidaten en ga na hoe je het beoogde gevoel van inclusie nog meer kan integreren in alle mogelijk momenten. Kijk bijvoorbeeld naar de vacatures en de taal die je daar gebruikt. Is die inclusief geformuleerd? Is ze genderneutraal? …
  10. Een goede manier om als team te groeien in diversiteit en inclusie is het inzetten van dilemma training. Hier pas je verbindende communicatie technieken toe. Je deelt waarnemingen, het gevoel dat dat teweegbrengt bij jou, de daaraan gekoppelde behoeften en spreekt een wens uit. Daarnaast zoom je in op hoe jullie als team beter kunnen samenwerken rond dit thema. Je beantwoord bijvoorbeeld volgende: Wie dient betrokken te worden om het desbetreffende dilemma op te lossen? Wat is het beste moment om dat op te lossen? Hoe lossen we dat vandaag op en waar is ruimte voor verbetering? … Let erop dat je voor het dilemma ook zorgt dat alle invalshoeken (stakeholders) vertegenwoordigd worden in de oefening.

Ben je op zoek naar iemand die jou begeleid in dit proces? Om een roadmap op maat van jouw bedrijf uit te zetten en/of sessies te faciliteren? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Hierbij delen we ook een referentie die we laatst mochten ontvangen van één van onze klanten.