Samen beweging realiseren

Samen naar een nieuw evenwicht in werken

Antropologen voorspellen dat we indien het verplicht thuiswerken opgeheven wordt, massaal terug naar kantoor zullen komen. Echter het zal mensen confronteren met het feit dat er geen “oude normaal” meer is en dat er een nieuw evenwicht gevormd moet worden. Hoe bereiden jullie jullie organisatie daar vandaag op voor? Hoe bouwen jullie vandaag aan de gewenste normaal en hoe zoeken jullie daar manieren om maximale gedragenheid te verkrijgen?

Wij hebben een oplossing klaar met volgende modules:

  • projectplan op maat
  • dialoogsessies om tot een gedragen kompas te komen
  • leiderschapsontwikkeling: webinars en intervisies
  • meten is weten aan de hand van vragenlijsten
  • interne communicatie: branding, communicatieplanning, viral change

Meer weten?